Płyty PE i PP

pe

 

Płyty polietylenowe stosowane są w przemyśle chemicznym, elektronicznym, spożywczym, w transporcie (mechanika pojazdowa, systemy transportowe), budownictwie oraz w przemyśle opakowaniowym. W zależności od typu polietylenu występują między płytami różnice cech fizycznych. Przykładowo, płyta PE 1000 jest bardzo odporna na ścieranie, płyta PE 500 jest bardzo twarda. Płyty PE 300, z uwagi na ich dostępność w wielu kolorach (płyty barwione w masie) znakomicie sprawdzają się jako materiał na place zabaw. Tworzywo to chętnie stosowane jest w wielu gałęziach gospodarki. Uzupełnienie płyt stanowią często wykorzystywane wałki i pręty spawalnicze.

Zalety i przewagi

 • Wysoka udarność
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Świetne właściwości izolacyjne
 • Łatwość obróbki
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Możliwość pracy w temperaturach od -40°C do +80°C

Zastosowania

Płyty z polietylenu wytłaczanego:

 • Zbiorniki na wodę i chemikalia
 • Silosy do materiałów sypkich
 • Instalacje z rur
 • Małe oczyszczalnie ścieków
 • Kompostowniki
 • Pojemniki do przechowywania krwi i żywności
 • Wykładziny basenów
 • Odbojniki na ściany
 • Sufity i ściany w zakładach branży spożywczej
 • Zjeżdżalnie i inne zabawki ogrodowe
 • Wykładziny zsypów
 • Osłony kabli metalowych
 • Osłony strażnicze

Płyty z polietylenu prasowanego PE 500, PE 1000:

 • Stoły i pieńki rzeźnicze
 • Koła zębate i przekładnie samosmarujące
 • Prowadnice i profile
 • Wykładziny dużych silosów, ładowni statków, wywrotek i węglarek
 • Drzwi w fabrykach
 • Sita i cedzaki przemysłowe
 • Odbojniki dla statków w portach

Obróbka

 • Gięcie na gorąco
 • Gięcie na zimno
 • Termoformowanie
 • Wiercenie
 • Frezowanie
 • Gwintowanie
 • Cięcie gilotyną
 • Cięcie laserem

ppHomopolimer polipropylenu PP-H – polipropylen jest jednym z najmłodszych tworzyw produkowanych na skalę masową. Należy do grupy termoplastów o półkrystalicznej budowie a otrzymywany jest poprzez polimeryzację propylenu. W zależności od przestrzennego umiejscowienia grupy CH3 względem łańcucha atomów węgla otrzymujemy polipropylen syndioaktyczny, ataktyczny oraz izotaktyczny – tworzywa o zróżnicowanych właściwościach fizyko-mechanicznych,  z których największe znaczenie gospodarcze ma polipropylen izotaktyczny.

PP-H charakteryzuje się

 • wysoką wytrzymałością i sztywnością (wyższą od PE dla temperatur dodatnich)
 • wysoką temperatura topnienia fazy krystalicznej (górna temperatura pracy wynosi 100oC)
 • wysoką twardością (wyższą od PE)
 • wysoką odpornością chemiczną również na działanie rozpuszczalników
 • wysoką odpornością na korozję
 • bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi
 • wysoką trwałością/żywotnością
 • niską gęstością
 • znacznym spadkiem wytrzymałości w temperaturze bliskiej 0°C – tworzywo staje się kruche i podatne na obciążenia udarowe
 • słabymi właściwościami ślizgowymi i stosunkowo wysokim zużyciem ciernym
 • brakiem odporności na promieniowanie UV postaci podstawowej, niemodyfikowanej
 • fizjologiczną obojętnością oraz możliwością kontaktu z żywnością

Zastosowanie PP-H

 • w branży chemicznej:
 • do budowy zbiorników chemicznych
 • wanien galwanicznych, wanien do cynkowania ogniowego
 • separatorów oraz innych urządzeń mających styczność z agresywnymi mediami o podwyższonej temperaturze
 • płyty kaszerowane stosowane są do wykładania powierzchni zbiorników stalowych
 • płyty antystatyczne, łatwo-przewodzące oraz trudnopalne stosowane są na kanały wentylacyjne w laboratoriach oraz pomieszczeniach produkcyjnych
 • pojemniki na żywność (termoformowanie)
 • przekładki do sterylizatorów (modyfikacja z dodatkiem talku)
 • dzięki wysokiej twardości płyty PP-H (prasowane) stosowane są pod wykrojniki np. w branży skórzanej, poligraficznej

Ofertę dostawy stanowią półprodukty w postaci:

 • płyt ekstrudowanych oraz prasowanych
 • drutów spawalniczych
 • wałków pełnych, profili

Poza półproduktami standardowymi oferujemy możliwość sprowadzenia płyt w specjalnym wykonaniu:

 • modyfikowanym dodatkiem boru lub talku
 • płyt o właściwościach antystatycznych lub łatwo przewodzących
 • płyt kaszerowanych
 • płyt o właściwościach samogasnących
 • płyt spienionych
 • płyt stabilizowanych na działanie UV
 • płyt o lepszej podatności na termoformowanie
 • płyt w różnych formatach i kolorach niestandardowych (RAL, Pantone), o gładkiej lub moletowanej powierzchni
 • płyt o powierzchni zabezpieczonej folią ochronną
 • płyt wykonanych z regeneratu

SKŁADOWANIE
Najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej – nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV konieczne jest jego przechowywanie w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
Chronić przed zakurzeniem – wszelkie zanieczyszczenia kurzem, piaskiem itp. mogą w trakcie manipulacji płytami przy ich przeładunku doprowadzić do zarysowania powierzchni.