Płyty PA

tworzywa_pa_09_produktPoliamidy, uwzględniając technologię produkcji, dostępne typy oraz modyfikacje, stanowią najliczniejszą grupę pośród tworzyw konstrukcyjnych. Poniższe zestawienie tylko tych najbardziej popularnych odmian poliamidu daje obraz wielkości oferty tego polimeru i ułatwi Państwu poruszanie się w jej obrębie.