Płyty ABS

tworzywa_abs_01_zastosowanieKopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy ABS – jest uzyskiwanym w drodze polimeryzacji emulsyjnej syntetycznym terpolimerem będącym mieszanką składającą się z merów trzech związków chemicznych występujących najczęściej proporcjach: 15-35% akrylonitrylu, 5-30% butadienu i 40-60% styrenu. Tworzywo posiada wiele zalet, jak np. dobre właściwości mechaniczne przy stosunkowo korzystnej cenie, pozwala się przetwarzać wieloma metodami. W postaci koekstruzji z innymi tworzywami (np. PMMA, ASA, TPU) lub blęd (np. ABS/PC) oferuje szereg interesujących własności poszerzających obszar jego stosowania. ABS dostępny jest w postaci płyt w kolorach i formatach definiowanych przez Klienta. Istotne dla termoformowania płyt ABS oraz bazujących na ABS (koekstruzje, blenda) jest, iż polimer ten cechuje higroskopijność, a termoformowanie zawilgoconych płyt powoduje powstawanie pęcherzy na ich powierzchni.
Z tego też powodu zalecane jest ścisłe przestrzeganie zasad przechowywania tego materiału.

ABS charakteryzuje się

 • wysoką jakością powierzchni płyty, stosunkowo odporną na zarysowania
 • wysoką twardością powierzchni oraz dużą udarnością w niskich temperaturach przewyższając pod tym względem HIPS cztero lub nawet pięciokrotnie
 • szeroką ofertą płyt o różnie zmodyfikowanym stopniu udarności i sztywności
 • wysoką temperaturą mięknięcia
 • dużą zdolnością zachowania formy w zakresie wyższych temperatur (wyższą od HIPS)
 • dobrą odpornością chemiczną (wyższą od HIPS)
 • brakiem odporności na promieniowanie UV postaci podstawowej tworzywa
 • możliwością wykonania płyt o różnej powierzchni, od matu do połysku
 • szeroką ofertą dostępnych moletów oraz kolorów
 • możliwością wykonania płyt warstwowych o różnych kolorach poszczególnych warstw
 • możliwością wykonania płyt opartych w 100% na surowcu pochodzącym z recyclingu (ABS regenerat)
 • możliwością wykonania płyt o budowie warstwowej, koekstrudowanych z regeneratem najczęściej w proporcji n.p. 20/80 (80% regeneratu)
 • możliwością wykonania płyt w różnych formatach
 • opcją wykonania płyt samogasnących w klasie palności V0

Zastosowanie ABS

 • elementy obudów maszyn i urządzeń
 • elementy wyposażenia wnętrz pojazdów
 • palety transportowe
 • walizki i kufry podróżne oraz narzędziowe
 • różnego rodzaju pojemniki
 • w branży zabawkarskiej
 • w branży meblarskiej (umeblowanie obiektów szpitalnych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych) oraz elementy mebli biurowych, jak:
  • krzesła, szafki oraz szuflady
 • w branży elektrotechnicznej stosowany jest na obudowy różnych urządzeń elektronicznych, jak:
  • czytniki kart, kasy fiskalne, telewizory itp.

SKŁADOWANIE
Zdecydowanie zalecane są pomieszczenia zamknięte chroniące materiał przed działaniem promieniowania UV, optymalnie w temperaturze pokojowej (+20°C do +30°C) i wilgotności względnej do 30%. W pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania płyt bazujących na ABS wskazane jest unikanie skoków temperatury mogących prowadzić do zawilgocenia na skutek kondensacji pary wodnej.
Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej – nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do odkształcenia (wygięcia) składowanych płyt.
Palety z płytami winny być szczelnie zabezpieczone folią chroniącą płyty przed zanieczyszczeniem kurzem i pyłem. Folia stanowi dodatkową, skuteczną ochronę przed zawilgoceniem materiału